บทความที่เป็นที่นิยม

Posted by : Kittinan Kunchokwanit Oct 23, 2012

   สิ่งมีชีวิตต้องการแร่ธาตุซึ่งเป็นสารอนินทรีย์  เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์  แร่ธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะบางชนิดเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และโปรตีนต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย  การขาดแร่ธาตุก่อให้เกิดความผิดปกติของการทำงาน

แร่ธาตุ
แหล่งอาหาร
หน้าที่/ประโยชน์
โรค/อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
แคลเซียม
เนื้อ นม ไข่ ปลากินได้ทั้งกระดูก กุ้งฝอย และผักสีเขียวเข้ม
1.เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดุกและฟัน
2.ควบคุมการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อและระบบประสาท
3.เป็นธาตุที่สำคัญช่วยในการแข็งตัวของเลือด
1.โรคกระดูกอ่อนและฟันผุ
2.เลือดออกง่ายและแข็งตัวช้า
ฟอสฟอรัส
เนื้อ นม ไข่ ปลากินได้ทั้งกระดูก กุ้งฝอย และผักต่างๆ
1.เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟัน
2.ช่วยสร้างเอนไซม์ที่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
3.ช่วยสร้างเซลล์สมองและประสาท
1.โรคกระดูกอ่อนและฟันผุ
2.การเจริญเติบโตช้า
โพแทสเซียม
เนื้อสัตว์ นม ไข่ งา ข้าว เห็ดผักสีเขียวและผลไม้บางชนิด
1.ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ
2.ควบคุมการทำงานของระบบประสาท
3.รักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่
1.ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนเพลียและหัวใจวาย
กำมะถัน
เนื้อสัตว์นมไข่
1.สร้างโปรตีนในร่างกาย
2.สร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ยังไม่ทราบแน่ชัด
โซเดียม
เกลือแกง อาหารทะเล อาหารหมักดอง ไข่ นม เนย แข็ง  ผักสีเขียว
1.ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
2.รักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่
3.รักษาความเป็นกรด - ด่างของร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุล
1.โรคประสาทเสื่อม
2.กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย

แร่ธาตุ
แหล่งอาหารุ
หน้าที่  ประโยชน์
โรค / อาการเมื่อขาดแร่ธาต
เหล็ก
เนื้อสัตว์ ตับ เครื่องในสัตย์ ไข่แดง และผักสีเขียว
1.เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
2.เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการหายใจ
1.โรคโลหิตจาง
2.เล็บเปราะหักง่าย เส้นผมหลุดร่วงง่าย
3.อ่อนเพลีย ซึม
แมงกานีส
กระดูก ตับ สันหลัง ธัญญาพืช กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์
1.ทำให้เป็นอัมพาตได้
2.อาการชักในเด็ก
3.เวียนศรีษะและไม่สามารถได้ยิน
ทองแดง
เรื่องในสัตว์ ไก่ หอยนางรม  พืชผักและผลไม
1.ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก
2.ช่วยสร้างเฮโมโกบิลในเม็ดเลือดแดง
3.เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิด
มักพบในทารกที่คลอดก่อนกำหนด และมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 1,500 กรัมจะเกิดภาวะโลหิตจาง อ่อนเพลีย หายใจผิดปกติ
ไอโอดีน
อาหารทะเล เกลือสมุทร เกลืออนามัย 1.เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินที่อยู่ในต่อมไทรอยด์ป้องกันโรคคอพอก
1.โรคคอพอก
2.ร่างกายแคระแกร็น

 ตาราง แสดงแหล่งอาหารที่ให้ธาตุ  ประโยชน์  และโรคหรืออาการเมื่อขาดธาตุ

ที่มา : http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f005.html


แร่ธาตุ
แร่ธาตุ

- Copyright © ชีววิทยา ม.4 - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -