บทความที่เป็นที่นิยม

Posted by : Kittinan Kunchokwanit Aug 19, 2012สิ่งมีชีวิตคืออะไร

           บางคนอาจจะให้ความหมายของสิ่งมีชีวิตว่า เป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้ หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น

           สิ่งมีชีวิตบางชนิดบางที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือไม่  แต่บางชนิดเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต นักชีววิทยาจึงใช้เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เห็นดังนี้


ฟองน้ำ1.สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธ์

2.สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน

3.สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด


4.สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

5.สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

6.สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ

7.สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ

รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้จากบทความต่อๆไป


- Copyright © ชีววิทยา ม.4 - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -